FANDOM


Są to osoby przemierzające całą Barsawię, poświęcając swe życie rozpowszechnianiu wiary w daną Pasję. Propagują jej ideały oraz cnoty. Osoby, które są zdecydowane poświęcić się duchowej służbie u jednej z Pasji zostają Głosicielami. Nie jest jednak tak, że taka osoba już w młodości wie, kim zostanie. Najczęściej odkrywają swoje powołanie w momencie, gdy uzyskają już pewne doświadczenie w swojej dyscyplinie, czyli gdy są już osobami w pełni dojrzałymi.

Jedyną formalną organizację tworzą wyznawcy pasji Dis, inni czasami gromadzą się w małych grupach by dyskutować o kodeksie, według jakiego żyją (dla przykładu w Throalu dwudziestu głosicieli Thystoniusa stworzyło wspólnie elitarną jednostkę wojskową, zwaną Pierwszą Strażą; służy to podtrzymywaniu przez nich nawzajem wiary w patrona; jednak każda osoba, która wchodzi w skład tej jednostki przez życie musi iść o własnych siłach). Z reguły osoby służące Pasjom zarabiają na życie poprzez swój wyuczony zawód, gdyż bardzo rzadko zdarza się sytuacja, gdy wspólnoty pragną by głosiciele żyły wśród nich, wspierali ich cele. Jednak takie wypadki się zdarzają i wspólnoty utrzymują wtedy głosicieli.

Aby zostać głosicielem należy umieć pogodzić styl życia oraz ideologię dyscypliny, którą się kroczy, oraz kodeks postępowania Pasji, której chce się służyć.


Źródła
Księga wiedzy